Profile Company | ประวัติบริษัท

เริ่มก่อตั้งเมื่อ พฤษภาคม 2559 ในนาม”บริษัท คิทเช่น แอนด์ บาธ ดีไซน์ จำกัด” เพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการนำเข้าและผลิตรวมถึงการจัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าประเภทสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่มีคุณภาพ ดีไซต์ทันสมัยไทย ที่ได้รับการร่วมมือทางด้านธุรกิจจาก “บริษัท แอดวานซ์ รีเสิร์ช โปรดักท์ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจในด้านการวิจัย คิดค้นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตที่มีความต้องการอย่างไม่สิ้นสุดของคนไทย โดยทีมวิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ อีกทั้งการร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มจุดแข็งและโอกาสทางด้านการตลาดให้กับบริษัท

Brand Concept | แนวคิดหลักของแบรนด์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “YODY”(โยดี้) ให้ความสำคัญกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในทุกด้าน คือต้องมีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพการผลิตได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความลงตัวในทุกไลฟ์สไตล์ ตลอดจนการบริการที่น่าประทับใจเปรียบเสมือนการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าภายใต้แนวคิด “Fit Your Style”

Certificate | ใบรับรองมาตรฐาน

เอกสารยืนยันผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตสากลของโรงงานผู้ผลิต